Gå til forsiden


75 år med bilferger over Skagerak

04.07.2012


BETYDNINGSFULLE ÅR I LARVIKSFERGENES HISTORIE
1935: Ideen om en fergeforbindelse mellom Norge og Danmark fremlagt av danske Daniel Helset og den norske «primus motor» M.O. Schøyen. Larvik byen man konsentrerte seg om.


1936: Test av ruten gjort med den danske fergen ISEFJORD. Norske fergeplaner baserer seg i stor grad på denne fergen. Selskapet konstitueres som et felles dansk norsk selskap. Fergen kontraheres.


1937: PETER WESSEL leveres og selskapet er i gang. Svakere resultater enn forventet og selskapet sliter.


1938: Forsøk på salg av PETER WESSEL, men fergen seiler alikevel i sesongen.


1940: Igjen forsøk på salg og interesse fra Sverige og England, men tillatelse fra departementet trekker i langdrag. Alle forhandlinger og vurderinger stopper ved tyskernes invasjon. Skipet blir tatt over av tyske styrker.

1945: Til tross for krigen og tysk tjeneste overlever PETER WESSEL og leveres tilbake til selskapet. Gjennomgripende reparasjon.

1946: Første etterkrigs sesong, og gode resultater. Folket ønsket å reise ut.

1947: PETER WESSEL gikk på en mine. Det kunne ha gått skikkelig galt, men det ble mindre skader. Skipet overlevde.

1948: Innkjøp av en yacht for passasjerer kun – ved siden av PW. Men det ble utbefraktning isteden.

1956:Trafikken øker, og PW blir forlenget.

1961: Levering av en ny ferge – CORT ADELER.

1968: En ny PETER WESSEL leveres, og den gamle selges.

1970: Man ser fremtidige underskudd på grunn av økende utgifter uten økende inntekter. Ny strategi avdeling opprettes. Man kontraherer to mindre roro skip for å dekke pågangen av lastebiler og trailers. CORT ADELER selges for å greie finansieringen av disse skip.

1971: Trange økonomiske kår og PW selges, bare 3 år gammel. KØBENHAVN – en tidligere konkurrent inn-befraktes frem til 1973. Ny stor ferge kontraheres.

1972: Første roro skip selges ved levering fra verksted.

1973: PETER WESSEL (3) leveres. Roro skip nr. 2 leveres, men blir utbefraktet.

1975: Man stifter et 100 % eiet datterselskap Admiral Shipping Services Ltd. A/S for å ta seg av alle shipping aktiviteter utenom fergefarten Larvik-Frederikshavn. Senere starter man et underselskap av dette selskapet – Orla Shipping A/S for inn og utbefraktning av skip i samarbeide med Arvid Bergvall A/S

3 roro skip kontraheres av Admiral Shipping i Japan

1977: Første roro skip fra Japan leveres ADMIRAL NIGERIA

1978: De to neste roro skip leveres – ADMIRAL ATLANTIC og ADMIRAL PACIFIC.

Schøyens Bilcentral A/S i Oslo største aksjonær etter oppkjøp av aksjer og emisjon. Har 48,5 5 i selskapet

1979: En ny roro linje startes mellom Italia og Rødehavet og Bombay blir etablert et eller flere av de nye roro skipene.

1982: Admiral Shipping roro skip selges utog selskapet avvikles.

1984: En ny PETER WESSEL (4) settes inn i tjeneste

1986: Larvik-Frederikshavn Linjen blir overtatt av investeringsselskapet Vard A/S. Nytt navn – Larvik Line

1990: Vard A/S kjøper opp Scandi Line som legges inn i ferge divisjonen i selskapet, sammen med Larvik Frederikshavn Linjen (Larvik Line).

1994: Larvik Line + Scandi Lines solgt av Vard A/S til nye eiere ledet av Olav Nils Sunde

1996: Sunde selger Larvik Line til Color Line mot aksjer i Color Line. Sunde fortsetter oppkjøp av aksjer, og blir etter kort tid største aksjonær i Color Line. Men sunde beholder Scandi Line utenfor salget.

1998: O.N. Sunde selger Scandi Line til Color Line og selskapet blir fullt integrert i Color Line

2006: Den danske terminalen blir flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals.

2008: PETER WESSEL (4) selges og det nye skiept SUPERSPEED 2 settes in i ferge linjen.


LEGG TIL KOMMENTAR

*Navn

*Kommentar


For å unngå spam: 10 + 2 =Kommentaren vil bli sjekket før den blir publisert


75 r med Larviksfergene